สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขั้นตอนการส่ง โต๊ะsnooker 3x6ฟุต

ขั้นตอนการส่ง โต๊ะsnooker 3x6ฟุต

ขั้นตอนการ แพ็คโต๊ะสนุ้กไปยังขนส่ง


รถเข็นทุ่นแรงครับ

เปิดโกดังครับ

นำรถเข็นสอดกลางโต๊ะครับ

รถเข็นทุ่นแรงได้ดีมากครับ

แพ็คให้แน่นหนาครับ

หงายโต๊ะเตรีนมแพ็คด้านหลังครับ

มัดอุปกรณ์กันร่วง

สามแรงแข็งขัน

แพ็คใหเ้แน่นหนาครับ

ส่วนหัว


จ่าชื่อที่อยู่

เทียบขนาดครับ


2แรงช่วยยกครับ  คนเดียวไม่ไหว ราว 50 โล

 

view